Правила акції

Правила участі в літній акції для клієнтів ТМ Андерсен

I. Загальні положення.
1) Акція проводиться під назвою:  “Приємний бонус до здорового сну”, далі “Акція”.
2) Акція організована компанією ТОВ «Райтекс» – офіційного ексклюзивного дистриб’ютора продукції торгової марки Андерсен, далі: Організатор.
3) Адреса Організатора Акції: 80400, Україна, Львівська обл., м.Кам’янка-Бузька, вул.Ярослава Мудрого, 27.
4) Всі технічні дії пов’язані з організацією висвітлення в інтернеті та створення спеціального функціоналу на веб-сайті Організатора виконує ТОВ «Іннеті», надалі Виконавець

5) Адреса Виконавця Акції: 79016, UA, Україна , Львівська область, Львів, вул. Озаркевича  4, офіс 301

6) Метою організації Акції є підвищення інтересу до продукції ТМ Андерсен.

II. Тривалість Акції.
1) Акція починається 10 липня 2017 року. 

2 серпня 2017 року завершується відвантаження продукції з акційними промокодами поповнення мобільного телефону.
Активація промокодів буде доступна для клієнтів до 20 серпня 2017 року.

III. Умови участі в Акції.
Учасником Акції може стати кожен, хто виконав наступні умови:
1) придбав акційний комплект продукції ТМ Андерсен або ТМ Вілена з прикріпленою до упаковки картою з скретч-кодом.
2) стер захисне покриття з картки зі скретч-кодом та зареєстрував покупку і код, заповнивши контактну форму Акції, яка описана в п.3 розділу IV в період з 10 липня 2017 року по 20 серпня 2017 року.
5) має повну або обмежену здатність здійснювати юридичні дії. Особи з обмеженими можливостями вчиняти юридичні дії (неповнолітні) можуть брати участь у Акції за згодою батьків або опікунів
6) не є співробітником, членом сім’ї або близьким родичем співробітника Організатора або Виконавця.
Особа вважається співробітником Організатора або Виконавця, якщо співпрацює з цими організаціями на основі трудового договору, контракту.
Термін «член сім’ї або близький родич» – це батьки, брати, сестри і діти співробітника, чоловік (дружина), батьки дружини (чоловіка), брати і сестри дружини (чоловіка), діти.

IV. Правила Акції.
1) При переході за посиланням https://andersen.ua/akcia201707 , яке також вказане на скретч-карті відобразиться сторінка з описом акції, а також на сторінці буде два посилання: на дані Правила участі в Акції https://andersen.ua/pravyla-akcia201707/  та на контактну форму Акції https://andersen.ua/tickets/tk_tickets_promo_activation.php.
2) Після заповнення учасником Акції даних про покупку та внесення коду отриманого шляхом стирання захисного покриття на скетч-картці придбаній разом з продукцією ТМ Андерсен або ТМ Вілена в контактну форму Акції , учасник акції отримає електронного листа на електронну адресу вказану в контактній формі Акції.
3) При заповненні  контактної форми Акції, учасників розіграшу просять вибрати бажаний приз і заповнити контактну форму з наступною інформацією: Ім’я, Область, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону, номер мобільного телефону для поповнення, Місце покупки, Придбаний товар, Код. Ці дані необхідні, щоб зв’язатися з переможцями та перевірити правильність коду.
4) Учасник акції протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації покупки отримає поповнення мобільного телефону на номер, вказаний в контактній формі Акції. На один номер телефону допускається тільки одне поповнення рахунку. Ви можете вказати власний номер телефону або номер телефону когось з близьких або знайомих у форматі +380ххххххххх , на який хочете отримати поповнення.
5) Щоб відмовитися від участі в Акції слід не проводити реєстрацію покупки на сайті Організатора

 

V. Учасник повинен вказати правильну електронну адресу в контактній формі Акції для отримання підтвердження про активацію коду і поповнення рахунку. 

 

VI. Особисті дані учасників Акції.
1) Умовою участі в Акції є надання коректних особистих даних: імені, прізвища, адреси, номера телефону та адреси електронної пошти. Надання неправильних, нереальних даних або ненадання особистих даних веде до виключення зі списку учасників.
2) Учасники Акції погоджуються отримувати інформацію про  активацію коду по електронній пошті.
3) Учасники Акції погоджуються отримувати інформацію про реєстрацію коду по електронній пошті.
4) Учасники Акції не будуть отримувати жодних повідомлень комерційного або рекламного змісту по електронній пошті.
5) Особисті дані будуть використані лише в цілях проведення Акції. Адреса електронної пошти буде використовуватися тільки в цілях проведення Акції. У разі потреби, особисті дані учасників Акції можуть бути передані іншим особам. Це може бути зроблено тільки за умови передачі і використання даних відповідно до закону.

VII. Згода на обробку персональних даних
1) Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Організатору на обробку своїх персональних даних у Базі даних Організатора «Учасники Акції», добровільно наданих при заповненні Анкети або контактної форми Акції (в паперовому або в електронному вигляді), у тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я; номер телефону (номери домашнього або мобільного телефонів), адреса електронної пошти, у разі їх добровільного надання Учасником, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Учасником, згідно мети їх обробки, визначеної цим розділом Правил, та на інших умовах даного розділу Правил. Дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «Учасники Акції». Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.
2) Володілець персональних даних: Організатор.
3) База даних – «Учасники Акції» (надалі – «База»).
4) Мета та цілі обробки персональних даних у Базі:
Цим Учасник повідомляється, що його персональні, у разі надання відповідної згоди при заповнені анкети або контактної форми Акції, дані обробляються Виконавцем з метою надання Виконавцю можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між Сторонами з ціллю:
– надання Учасникам найповніших відомостей та інформації, у випадку погодження Учасників на отримання останньої;
– забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;
– реалізації договірних відносин;
– інші аналогічні переліченим вище цілі.
5) Цим Учасник повідомляється та надає Організатору згоду на вчинення з персональними даними Учасника нижченаведених дій (у тому числі працівниками Організатора в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):
– Збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 9.3 даного розділу Правил;
– Обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та / або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Виконавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
– Внесення змін до персональних даних Учасника за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6) Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Учасник, як Суб’єкт ПД має право:
– знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
– на доступ до своїх персональних даних;
– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
– відкликати згоду на обробку персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Доступ до ПД Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Організатору, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в пункті 9.3 даного розділу Правил.
7) Строк дії Згоди
Згода, надана Учасником на визначених вище умовах діє протягом невизначеного строку, та який є не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної даним розділом Правил.
8) Інші умови
– Момент збереження Учасником своїх персональних даних в реєстраційній формі на Сайті Програми збігається з моментом включення його персональних даних до Бази та початку обробки його персональних даних.
– Зберігаючи свої персональні дані в анкеті або контактній формі Розіграшу на Сайті Організатора, Учасник підтверджує, що він уважно ознайомився з даними правилами, а також письмово повідомлений Організатором про включення його персональних даних до Бази на умовах даного розділу Правил, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Учасника, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані*.
* Під особами, яким передаються персональні дані Учасника, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Учасники Акції» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Розпорядниками бази персональних даних «Учасники Акції» можуть бути представники Організатора.

VIII. Процедура подання скарг.
1) Скарги, які стосуються Акції приймаються Організатором в письмовому вигляді на його адресу протягом 45 днів після закінчення Акції. У разі відправлення скарги поштою дата поштового штемпеля буде мати вирішальне значення.
2) Всі скарги повинні включати:
а. Особисті дані, зазначені в контактній формі Акції (ім’я, прізвище, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти);
б. Дата складання листа зі скаргою;
в. Точний опис суті скарги;
г. Можливі, бажані способи розгляду скарги і вирішення конфлікту.
3) Для розгляду скарги буде створена Комісія.
4) Скарги учасників будуть розглядатися Комісією не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання скарги.
5) Особи, які подали скарги будуть повідомлені про рішення за даною скаргою по електронній пошті (а також, на прохання, можливе повідомлення рекомендованим листом) протягом 7 днів після рішення Комісії з розгляду скарг.

IX. Заключні положення.

1) Згода на участь у Акції означає, що учасник приймає дані правила.
2) Організатор не несе відповідальність за гарантійний ремонт призів.
3) Організатор має право вносити поправки в дані правила, якщо це не призводить до погіршення умов для участі в Акції. Зокрема, ці поправки стосуються зміни дати організації Акції. У разі внесення поправок до Правил, змінені Правила набирають чинності з моменту публікації на сайті Організатора.
4) Будь-які спори, що стосуються Акції, між учасником і Організатором Акції повинні бути врегульовані мирним шляхом, у разі якщо цей варіант є неможливим, спори мають розглядатися в суді.
5) Всі питання, не зазначені в цих Правилах, розв’язуються, по мірі необхідності, відповідно до законодавства України.